No et vesteixis per sopar

Companyia Forat Sense Fons

REPARTIMENT

Josefina
Mireia Subirats
Bernat
Arnau Santos
Robert
Marc Chesa
Susanna
Montse Calix
Susi
Sara Pérez
George
Francesc Garrabella

Direcció: Miquel Àngel Mateu

Direcció tècnica
Francesc Garrabella
Equip tècnic
Alesha Àlvarez
Victor López
Regidoria
Forat Sense Fons

Escenografia
Marina Casadellà
Arnau Santos
Atrezzo
Jordi Peri
Maite Carruesco
Vestuari
Alba Sastre
Ruth Gaviña
Creació contingut audiovisual
Jordi Gordo

Fotografia
Sergi Panizo
Xarxes Socials
Marina Casadellà
Comunicació i prod. audiovisual

FGFproduccions
Producció
Ateneu de Sant Andreu

Cia. Forat Sense Fons

Novembre/Desembre 2021
#ateneusantandreu #noetvesteixisfsf